Als een betere match het verschil kan maken


Alleen de beschikking hebben over de gevraagde vaardigheden is al lang geen zekerheid meer dat je geschikt bent voor die bepaalde job. Tegenwoordig komt het ook aan op passen binnen de huidige of gewenste cultuur van de organisatie.

Op ieder niveau in de organisatie, van hoog tot laag, hebben onderlinge cultuurverschillen grote impact op het geluk van de individuele medewerker, het samenwerken van mensen, de effectiviteit van het werk, en dus indirect ook op de winstgevendheid.

Wanneer je als organisatie op zoek bent naar een nieuw teamlid of een nieuwe manager is het verstandig om een to-the-point profiel op te stellen met gewenste „harde” vaardigheden als ook gezochte drijfveren en andere cultuuraspecten.

Met Teamsync Profile brengt u vlot in kaart u welke "zachte" eigenschappen in het profiel van de nieuwe manager of het nieuwe teamlid moeten worden opgenomen. Dit door het team bij het opstellen van het profiel te betrekken, met een tijdsinvestering van slechts 10 minuten! Waarom het team erbij betrekken? Zij zijn de aangewezen experts voor wat betreft de dagelijkse manier van doen, de werkzaamheden die worden gedaan, hoe het beter kan en wat passend is en wat niet. En het team vroegtijdig bij het selectie-proces betrekken schept een band voor de toekomst, een vliegende start!