Voorspellen van gedrag

Wij verwerken moderne psychologische inzichten en kennis van groepsdynamica in onze producten en instrumenten. De combinatie van aan de ene kant "softe" psychologie en aan de andere kant "harde" logica (mathematische logica en kansrekening) leidt tot verrassende inzichten en innovatieve tools, die het gedrag en de interactie tussen mensen veel beter weten te voorspellen dan voorheen.Mensen hebben blinde vlekken, die blinde vlekken komen doordat we onze omgeving bekijken met onze eigen waarden-bril. Daar doe je niks aan, maar is wel iets om rekening mee te houden. Bij het selecteren en aannemen van mensen leidt "buikgevoel" er bijvoorbeeld toe dat mensen klonen van zichzelf aannemen.

Het is voor een organisatie van groot belang dat zij kan rekenen op de steun van een team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Gelukkige medewerkers zijn grosso modo meer gemotiveerd, zorgen aantoonbaar voor betere prestaties, meer betrokkenheid, hogere klant tevredenheid, minder ziekte verzuim en lager verloop.

meten, voorspellen & sturen

We willen mensen en organisaties zelf hulpmiddelen in handen geven om de eigen situatie te verbeteren, om dingen een stapje voorwaarts te brengen en om te floreren. We geloven dat iets beter, sneller, efficiënter werkt, wanneer mensen het zelf doen.

Onze hulpmiddelen en tools zitten allemaal op het vlak van;

  • Het meten van mindsets, verwachtingen en gedrag van mensen
  • Het voorspellen van gedrag van mensen en groepen
  • Het beïnvloeden van wat en hoe mensen doen
  • Het matchen (bij het gevoel) van mensen

drijfveren, geluk, stress & de klik

Vier basis begrippen komen vaak terug;

Drijfveren bepalen wat ons motiveert of juist demotiveert. Ons handelen en denken wordt sterk bepaald door onze drijfveren. Mensen zijn verschillend. Gelukkig maar, want je moet er niet aan denken hoe de wereld eruit zou zien als verkopers uit hetzelfde hout waren gesneden als boekhouders. Die verschillen tussen mensen zorgen echter ook "constant" voor ingewikkeldheden en misverstanden, bij de onderlinge communicatie bijvoorbeeld: is "openheid" nu duidelijk over doelen & ambities of eerlijk over gevoelens - het scheelt nogal hoe je er tegenaan kijkt.

Iemands geluk is complex en bestaat uit vele facetten die als communicerende vaten met elkaar in verbinding staan. Een tekort aan het één kan gecompenseerd worden met een surplus van het ander. Er blijkt dat drie dingen voornamelijk je geluks-gevoel bepalen; hoe je met dingen omgaat, hoe je omgeving eruit ziet en wat wil je met je leven.

Stress gedraagt zich ongeveer als drijfveren; je kan stress meten, iedereen ervaart het anders, er zijn allerlei vormen en typen stress, je kan het "bij elkaar optellen", het is soms overdraagbaar (stress maakt stress), er bestaan diverse coping skills en het is hip.

De klik maken en de klik verbeteren. Tussen mensen onderling, tussen mens en product, tussen mens en de boodschap, tussen mens en mentor et cetera.