Schijnt de zon in alle hoeken van uw organisatie?


Mensen zijn geen radertjes, ze zijn de machine. Voor wie zo naar organisaties kijkt, is het duidelijk dat het engagement van mensen bepaalt of de machine ook lekker draait.

In iedere organisatie zijn er onderdelen die lekker lopen, waar mensen een hoge graad van betrokkenheid voelen. Maar er zijn ook vaak onderdelen waar dat veel minder het geval is, waar mensen dreigen af te haken of zelfs al afgehaakt zijn.

Macrolook is een engagement-meter van de tweede generatie. Macrolook meet niet alleen hoe het gesteld is met het engagement in uw organisatie, het geeft ook heldere aanwijzingen hoe de betrokkenheid van medewerkers en teams verhoogd kan worden. Macrolook begrijpt niet alleen waarom mensen afhaken, Macrolook biedt ook bruikbare informatie hoe de relatie met die medewerkers en hun betrokkenheid kan worden hersteld.

Macrolook onderschrijft de gedachte dat een gelukkige medewerker beter presteert, maar ook dat geluk en tevredenheid niet hetzelfde zijn. Een gelukkige medewerker is een medewerker, die zich in staat gesteld voelt om positief te handelen. Ook al is de medewerker het helemaal niet eens met allerlei dingen die hij of zij dagelijks ervaart. Maar zolang men in de eigen situatie positief kan handelen, is men gelukkig, zo leert geluks-onderzoek. De organisatie waarover zij mopperen is dan gewoon de tuin waarin zij naar hartelust kunnen snoeien en wieden. Veel tuinliefhebbers mopperen over onkruid, meeldauw en luizen, maar ze houden van tuinieren. Hun gemopper vertelt ons niets over hun geluk. Lees verder in deze pdf.