Motivatie & afhaken in het onderwijs


Vandaag de dag is het onderwijs (nog) overwegend consumptief, docent- en curriculumgestuurd in klassen- en roosterverband. Dat moet en dat gaat veranderen. Meer maatwerk en betere matching is de toekomst en wij bieden het instrumentarium waarmee je dat als onderwijsinstelling, als docent en als leerling of student in de vingers krijgt."

Het Dutch Didactics model is ontstaan vanuit het besef dat mindsets, drijfveren en voorkeuren een substantiƫle rol spelen bij de sociale- en academische integratie van leerlingen en studenten en dat diezelfde mindsets, drijfveren en voorkeuren mede de aantrekkelijkheid van een vak of studie en grotendeels de motivatie van mensen bepalen.

Dutch Didactics biedt een kleurentaal om verschillen tussen leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten te duiden, zowel in de verschillen onderling als ook richting voorkeuren voor lesstof, onderwijsmethodieken, leermethoden, mindsets en toekomstperspectieven. Met Dutch Didactisch worden begrippen als passendheid en maatwerk van een meetbaar kader voorzien. Begrippen als afbreukrisico en slagingskans krijgen een persoonlijke kleuring, waardoor je ze bespreekbaar en veranderbaar maakt. Lees verder op de Dutch Didactics website